MEDZINÁRODNÉ LETECKÉ DNI SIAF NA SLIAČI
27. a 28. AUGUSTA 2011
siaf2011_001 siaf2011_002 siaf2011_003 siaf2011_004 siaf2011_005
siaf2011_006 siaf2011_007 siaf2011_008 siaf2011_009 siaf2011_010
siaf2011_011 siaf2011_012 siaf2011_013 siaf2011_014 siaf2011_015
siaf2011_016 siaf2011_017 siaf2011_018 siaf2011_019 siaf2011_020
siaf2011_021 siaf2011_022 siaf2011_023 siaf2011_024 siaf2011_025
siaf2011_026 siaf2011_027 siaf2011_028 siaf2011_029 siaf2011_030
siaf2011_031 siaf2011_032 siaf2011_033 siaf2011_034 siaf2011_035
siaf2011_036 siaf2011_037 siaf2011_038 siaf2011_039 siaf2011_040
siaf2011_041 siaf2011_042 siaf2011_043 siaf2011_044 siaf2011_045
siaf2011_046 siaf2011_047 siaf2011_048 siaf2011_049 siaf2011_050
siaf2011_051 siaf2011_052 siaf2011_053 siaf2011_054 siaf2011_055
siaf2011_056 siaf2011_057 siaf2011_058 siaf2011_059 siaf2011_060
siaf2011_061 siaf2011_062 siaf2011_063 siaf2011_064 siaf2011_065
siaf2011_066 siaf2011_067 siaf2011_068 siaf2011_069 siaf2011_070
siaf2011_071 siaf2011_072 siaf2011_073 siaf2011_074 siaf2011_075
siaf2011_076 siaf2011_077 siaf2011_078 siaf2011_079 siaf2011_080
siaf2011_081 siaf2011_082 siaf2011_083 siaf2011_084 siaf2011_085
siaf2011_086 siaf2011_087 siaf2011_088 siaf2011_089 siaf2011_090
siaf2011_091 siaf2011_092 siaf2011_093 siaf2011_094 siaf2011_095
siaf2011_096 siaf2011_097 siaf2011_098 siaf2011_099 siaf2011_100
LETECTVO
na stránkach
TOPSI.SK
Výber fotografií Teddyho PASTERNÁKa
z Medzinárodných leteckých dní
SIAF 2011 na SLIAČi
nájdete aj na oficiálnych stránkach
tohto leteckého podujatia:
www.siaf.sk.
Oficiálne stránky leteckých dní SIAF 2011
 
© Teddy PASTERNÁK 2012
Mail: teodor@pasternak.sk
Telefón: 0911 - 777 207
www.topsi.sk