4. NÁRODNÉ LETECKÉ DNI V PIEŠŤANOCH
29. a 30. MÁJA 2010
nld_001 nld_002 nld_003 nld_004 nld_005
nld_006 nld_007 nld_008 nld_009 nld_010
nld_011 nld_012 nld_013 nld_014 nld_015
nld_016 nld_017 nld_018 nld_019 nld_020
nld_021 nld_022 nld_023 nld_024 nld_025
nld_026 nld_027 nld_028 nld_029 nld_030
nld_031 nld_032 nld_033 nld_034 nld_035
nld_036 nld_037 nld_038 nld_039 nld_040
nld_041 nld_042 nld_043 nld_044 nld_045
nld_046 nld_047 nld_048 nld_049 nld_050
nld_051 nld_052 nld_053 nld_054 nld_055
nld_056 nld_057 nld_058 nld_059 nld_060
nld_061 nld_062 nld_063 nld_064 nld_065
nld_066 nld_067 nld_068 nld_069 nld_070
nld_071 nld_072 nld_073 nld_074 nld_075
nld_076 nld_077 nld_078 nld_079 nld_080
nld_081 nld_082 nld_083 nld_084 nld_085
nld_086 nld_087 nld_088 nld_089 nld_090
nld_091 nld_092 nld_093 nld_094 nld_095
nld_096 nld_097 nld_098 nld_099 nld_100
nld_101 nld_102 nld_103 nld_104 nld_105
nld_105b nld_106 nld_107 nld_108 nld_109
nld_110 nld_111 nld_112 nld_113 nld_114

Piešťanský letecký deň
v nedeľu predčasne ukončila búrka:

nld_115 nld_116 HANGÁR PÁRTY PREHĽAD

© Teddy PASTERNÁK 2010
Mail: teodor@pasternak.sk
Telefón: 0911 - 777 207
www.topsi.sk